Özel Marka...

 

 

Hayatın Her Anında!..

Hayallerini HEMA ile Yaşa...

 

 

Tutku ile Çalışıyor...

Mutluluk İçin Üretiyoruz!...

Çalışanlar

Çalışanlar

Çalışanlar

HEMA, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, ayrıca şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir.

Çalışanların istihdamı ve terfii konularında yalnızca yapılacak işin gerektirdiği nitelik ve beceri esasına göre hareket edeceğiz.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim taahhüdümüzdür. Zor kullanmak ya da zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmaz, faaliyetlerimizde çocuk işçi kullanmayız. 

Çalışanlarımızın her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstereceğiz.

Çalışanlarımızın insanlık onuru ve kişisel örgütlenme özgürlüğüne saygılıyız. 

Şirketin bilgi kaynakları ve danışma prosedürleri aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli en iyi iletişimi sağlayacağız.

HEMA Çalışanları markaları ve değerleri ile bir bütündür bu yüzden çalışanlar şirketin en önemli varlığıdır.

Ve şirketin büyüyen başarısının temelidir HEMA çalışanları Türkiye’deki tüketicilerinin yaşamlarına mutluluk vermeye odaklanırken bugün ve gelecek için çalışıyorlar 

HEMA içeresinde sürekli başarının tüm çalışanlar için öncelikli düşünce biçimi haline gelmesi için çabalanır ve teşvik edilir.

Hem iş hayatında hem özel hayatta kişisel sorumluluk fırsatları geliştiriliyor.

Çalışanların değerleri 

  • Prensiplere Dayalı Karar Alma Kültürü 
  • Endüstriyel İlişkiler 
  • Performansa Dayalı insan kaynakları sistemi 
  • Sağlıklı Yaşam Programı 
  • Aktif Sosyal Yaşam

DEĞERLER